Identitáskeresés

identityAmikor arról beszélünk, hogy a Chelsea ez vagy az, ilyen avagy olyan, szeretjük a dolgokat olyannak láttatni, amilyennek mi látjuk, elvégre a magyarázat célja, hogy mások is ugyanazt lássák, találják meg a Chelseaben, amit mi magunk is. Mai témánk az identitás.

Igen, ismét nem-feltétlen-Chelsea-téma következik, ráadásul megint monstre, szóval öveket becsatolni, indulunk!

Alapállapotban abból kell kiindulni, hogy minden, ami létezik, önmagában egy entitás – ezt sokan nem tudják, félreértelmezik, vagy félremagyarázzák. Ezért szeretném már az elején tisztázni: az entitás valaminek a létszerűségét jelenti, ahol a hangsúly azon van, hogy létezik valami, és nem azon, hogy mi létezik. Ennél fogva nem is azon, hogy az, ami létezik, milyen. Mint ahogyan korábban, hasonló témájú posztok kapcsán sem, most sem szeretnék belemenni ezen dolgok hitvilági, vallási, vagy tudományos mélyelemzésébe, fogadjuk el, hogy az entitás lényt jelent. Függetlenül attól, hogy ki vagy mi hozza őket létre, vagy ki ad nekik életet, ők élőlények. Mi, emberek is entitások vagyunk, csak könnyebb úgy gondolni magunkra, hogy emberek vagyunk. Szűkebb értelemben az entitás olyan létező lény, aki szabad akarattal felruházott, szabad döntési és alkotási képességgel felruházott teremtmény.

Az ID az egót jelenti, azt a tudatot, amitől a lény “én-lény” lesz, az öntudatot, az azonosságtudatot. Bár elnézést, ez így nem feltétlen pontos, hogy ennél pontosabb képet kapjunk, vissza kell nyúlnunk ismét Freudhoz, meg mint mindig, egy kicsit a kályhához. Freud az emberi viselkedést determinisztikusnak tekintette. A pszichológiai determinizmus szerint minden gondolatnak, érzelemnek és cselekedetnek oka van. A legtöbb pszichológiai eseménynek kielégítetlen késztetések és tudattalan vágyak az okai. A késztetések és vágyak pedig a személyiségből erednek. A személyiség 3 nagy rendszerből áll: id (ösztön-én), ego (én), szuperego (felettes én).

Az ID a személyiség legprimitívebb része, amelyből az ego és a szuperego kifejlődik. Az újszülött is rendelkezik vele, bár tartalma az éhség, a szomjúság, az élet védelme és a szexuális örömszerzés, utóbbi persze egy újszülöttnél nehezen értelmezhető, de most ne Freud téziseit vitassuk. Az id az örömelv alapján működik (azaz, ha éhes vagyok, és eszem, az örömet okoz, mert elmúlik az éhségérzet). Az ego a valóságelvnek engedelmeskedik: az ösztönimpulzusok kielégítésével addig kell várni, amíg a megfelelő környezeti feltételek létre nem jönnek (mondjuk nem eszünk addig, amíg az étel az asztalra nem kerül). Az ego a személyiség végrehajtó szerve. Az ego közvetíti az id, a valóság és a szuperego követelményei között. A szuperego az, amely eldönti, hogy egy cselekedet jó vagy sem. A szuperego a társadalom értékeinek és erkölcsi normáinak belső képviselője (azaz, hiába vagyunk már baromi éhesek, és a kaja az asztalon, ha még nem ült mindenki asztalhoz, vagy nem hangzott el az asztali áldás, nem eszünk). A szuperego a szülői jutalmazások és büntetések révén alakul ki. A szuperego normáinak a megsértése, a szülői szeretet elvesztését és az azzal járó szorongást idézi fel. Ez a szorongás tudattalan, de bűntudatként élhetjük át. Az id egésze, valamint az ego és a szuperego nagyobb része a tudattalanba merül, az ego és a szuperego kis része pedig tudatos vagy tudatelőttes. 

ID-10018236Mindazonáltal a mozaikszó, mint ‘identitás’ sokkalta komplexebb tartalommal bír, mint azt a két szó, id és entitás sugallná, mert a köznapi használatban sokkal nagyobb mögöttes tartalommal ruháztuk fel. Manapság ha identitásról beszélünk, már nem bontjuk le vagy szét különböző jelentéstartalmakra, hacsak nem kifejezetten azt a speciális területet kívánjuk vizsgálni: nemzeti identitás, zenei identitás, szurkolói identitás, stb. De ma már gyűjtőfogalomként mindezeket együtt értjük, mikor “csak” identitásról beszélünk. Sokszor rokon értelmű szavakként, szinonimaként használjuk az egyén, egyéniség, jellem kifejezéseket, fogalmakat az identitással, pedig különböző jelentéstartalommal bírnak. Az egyén az emberi nem egy tagját, egyedi képviselőjét jelenti, aki rendelkezik azokkal az általános jellemzőkkel, ami minden emberre jellemző. Az egyéniség vagy individuum azokat az egyéni vonásokat tartalmazza, amelyek az egyik embert a másiktól megkülönbözteti. A jellem (vagy karakter) olyan személyiségvonások összessége, amelyek viszonylag tartósak és állandóak, és amelyek az emberek tetteiben, cselekedeteiben és életstílusában megmutatkoznak, így talán a legközelebb áll az identitáshoz, mint gyűjtőfogalomhoz. Mégsem ugyanaz, hiszen az indentitás esetében a személyiség külvilághoz való viszonyáról beszélünk, nem pedig az egyénre jellemző vonásokról.

 

Manapság egyre nagyobb a lehetőség és ezáltal az igény is az önkifejezésre, azID-100264904 “identitás-építésre”, vagy közismertebb nevén image vagy imidzs kreálására. Viszont az emberek saját belső forrásai egyre szegényesebbek, így külső segítséget vesznek igénybe: adott márkákat hordanak, adott zenéket hallgatnak, verseket (de nem saját, hanem mások verseit), versrészleteket, idézeteket aggatnak ki magukról (s nem maguktól), a fejlett társadalmakban pedig teszik mindezt egyre inkább online, ami által képviseltnek érzik magukat a világban, és próbálják pozicionálni önnönmagukat az egyre szélesedő világskálán. Sajnálatos szerintem, hogy erre tart a fejlődés, bár nem tisztem megítélni, hogy ez jó vagy rossz – ellenben számomra szomorú, hogy az emberek társas kapcsolatai lassanként, de biztosan távolodnak a perszonálistól az internet-perszonális felé. Ma már nem leülünk egy tea, kávé, sör mellé, hogy beszéljünk a világ dolgairól, akár a fociról. Otthon, a teánkat egyedül szürcsölve, a képernyő előtt görnyedve azt lessük, hogy ki mit lájkolt, s ez alapján alkotunk képet, mondunk véleményt.

halozatEz az egész az emberek hiúságából ered. A filozófia nagy kérdése, hogy kik vagyunk?, immár kiegészül azzal a XXI. században, hogy kikkel állunk kapcsolatban. Évmilliók óta élünk hálózatokban, viszont először a közlekedés újkori fejlődése, majd főleg az internet-boom adta meg a lehetőséget, hogy ezen kereteinket határtalanra tágítsuk “internet-ismerőseink” által, hiszen míg a népszerű embereknek, egy-egy társaság középpontjainak is korábban jó esetben 30-50 ismerőse, barátja volt, addig mára már 300-400, rosszabb esetben ezer meg kétezer barátról, követőről, ismerősről beszélünk. Akinek 30 ismerőse van a facebookon, az nem ember, tartja a mai közgondolkodás. Fontos dolog az ismertség, de sajnos a mai társadalmak ezt összekeverik az elismertséggel. Az ember mindenek előtt elismertségre vágyik (akár már azzal a ténnyel, hogy hány ismerőse van), de az, hogy valamit, amit megosztunk, valaki lájkolja, a legkevésbé sem, illetve a legritkább esetben elismerés, mégis, az ember nyugodtan dől hátra, hogy no lám, ma is “fejlődtem”. A legtöbb, nem, bocs, az összes pszichológiai fájdalom, szenvedés, minden pszichopatológia gyökere az egyedüllétre vezethető vissza. Az ember ösztönösen társas lény, hiszen már a kőkorszaktól fogva megtanulta, hogy ha egyedül van, akkor a mammut győz. A megerőszakolt nő, a bántalmazott gyermek, a megnemértett ember mind-mind elhagyatva, kiközösítve, kidobva érzi magát, akár felismeri ezt, akár nem. Majd innentől a spirálra lépve zuhan, hiszen a fájdalom elszigetel, az elszigeteltség pedig fáj. A facebookon viszont bárki lelhet barátokra, és gyorsan és sokra. Utóbbi ismétcsak a jelenkor rákfenéje, a mai fogyasztói társadalmi berendezkedés eredményeképp mindent azonnal, erőfeszítések nélkül akarunk elérni, nehezen viseljük az egészséges fejlődéshez szükséges frusztrációt, elveszett már az elvégzett munka, a befektetett energia megtérülésének jóleső érzése. Más kérdés, hogy ez egyrészt természetes, másrészt irányított folyamat eredménye, elvégre a szülő magasról szemlélve egy dolgot akar elérni, hogy a gyermekének könnyebb, egyszerűbb legyen, mint neki, vagy neki volt. De, elkanyarodtunk, ez most nem a poszt tárgyát képezi, esetleg majd máskor más helyen vitázhatunk erről is.

Ott tartottunk, hogy a facebook (ami volt már myspace, meg iwiw, meg linkedin, meg kisocial_media tudja, mit hoz a jövő) segít az embernek abban, hogy ne érezze egyedül magát, segít abban, hogy társaságra leljen az, aki egyébként akár antiszociális, vagy az adott közösségbe nem illeszkedik, hiszen a társadalmi, rangbéli és földrajzi akadályok is elhárultak a nagy közös micsoda, az internet elterjedésével. Sajnos ezt a fejlődési gyorsaságot is, mint minden mást a kontroll reaktív módon követi le. A közösségi oldalak sötét oldalát még alig ismerjük, de lépten-nyomon el lehet kapni, és hát mára már kutatások bizonyítják például, hogy közvetlen kapcsolat van a net-ismerősök száma és a személyiségzavarig elmenő narcizmus között. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a mai fiatalok (persze tisztelet a kivételnek, nehogy megsértődjön itt nekem valaki) egyre megszállottabban foglalkoznak a (mások által róluk kialakított) képpel és kötnek egyre felszínesebb barátságokat. Ezek az exhibicionista tendenciák vezetnek oda, hogy a közösségi portálok lassanként olyan hellyé, közösségi térré válnak, ahol a társadalmi kapcsolatok működtetése helyett egyre inkább az egyén antiszociális megnyilvánulásai kapnak helyet.

ezerarcEz azonban a mai témánk miatt is veszélyes: a többiekre gyakorolt hatás, és a mások által velünk szemben “támasztott” (azért az idézőjel, mert ezeket nem ők támasztják felénk, hanem mi magunk támasztjuk magunkkal szemben, másokon keresztül) elvárások így nem ér véget a közvetlen közelünkben élőknél, azaz már nem (csak) a család és a közeli, jó barátok “nevelnek” bennünket, nem csak ők hatnak ránk, de fordítsuk meg, nem saját szemszögből: hatunk rájuk, viszont ők is hatnak az ismerőseikre, s tetteik azokat is befolyásolják, akikkel mi magunk sosem találkoztunk. Hálózatban vagyunk, a hálózat elemei pedig kapcsolódnak egymáshoz. Hálózatban hízunk és fogyunk, edzünk és tunyulunk, emózunk és háborgunk, lázongunk és nyűglődünk. S hogy milyen a közérzetünk, mekkora a fizetésünk, a lázunk, miről és hogyan értesülünk, kire szavazunk, kibe leszünk szerelmesek – mindez nagyban függ kapcsolataink jellegétől. Márpedig ha társas beágyazottságunk ekkora hatást gyakorol ránk és vica versa, ha közeli-távoli ismerőseink befolyásolhatnak bennünket (hatnak az egónkra és szuperegónkra), akkor voltaképpen nem is olyan autonómok a döntéseink, ugye? S minél több “idegen” embernek akarunk megfelelni, minél nagyobb ismerősi kör hat ránk és így a döntéseinkre, annál kisebb részt képvisel a saját egónk az adott döntési helyzetben, és annál nagyobb a ránk gyakorolt hatás miatti kényszer a szuperegó oldaláról.

ID-10090170Nem akarok ettől függetlenül negatív, illetve csak negatív képet festeni a közösségi médiáról, elvégre mi, itt, mint blog is egy kis szelete vagyunk ennek. Ezen hálózati kapcsolatok révén meg is haladhatjuk önmagunkat és korlátainkat, azaz míg személypszichológiai és filozófiai oldalról akár károsak is lehetnek ezek az irányzatok, úgy a másik oldalról minden eddiginél nagyobb lehetőség van a kezünkben önmagunk kiteljesítéséhez, és a teljesítőképességeink határainak feszegetéséhez. Az agy is létrehoz olyan folyamatokat, szintéziseket, amilyeneket az egyes neuronok soha, sőt, hát tulajdonképp az agy egy neuronháló, ami képessé tesz bennünket a legbonyolultabb cselekvésekre is. Ugyanígy a társas hálózatok is képesek sok olyan dologra, amire önmagában egyetlen személy soha nem lenne képes. Sokkal inkább erkölcsi dilemma az, hogy ezt akkor az ember “jóra” vagy “rosszra” használja.

Mára – éppen ezért – önmagunk megértéséhez meg kell értenünk a társas kapcsolatainkat is, és a körülöttünk lévő hálózatokat is. Élethosszig tartó vagy rövid, mély vagy felszínes, személytelen vagy személyes, a viszony meghatározása mindig rajtunk áll. Tudnunk kell viszont ezeket érzékelni, értékelni, majd szorosabbra fűzni, vagy megszakítani. Mi magunk most itt, egy kisebb társadalmi hálózatot alkotunk, amelynek központi eleme a Chelsea. Valahogyan mindannyian rátaláltunk, kötődünk hozzá, ez a kötődés pedig összehozott bennünket itt, a blogon. De mi tette vonzóvá számunkra a Chelsea-t?

Egy olyan élettelen fogalom, mint a klub, visszagondolva a korábban leírtakra, szó szerinti értelemben tehát nem rendelkezhet identitással, elvégre az valamilyen-bármilyen élő lény sajátja. Átvitt-általános értelemben manapság egyre gyakrabban ruházunk fel dolgaink közül egyre többet entitásokra jellemző jegyekkel, ilyen a kocsink, a telefonunk, vagy a futballklub is, mert ezt is be kell állítanunk egyéniségünk jellemzőinek sorába (ilyenkor, úgy értem, ilyen téma kapcsán mindig eszembe jut egy egykori kedves barátom, aki, mikor megvette az első Corsa-ját, jött azzal a szöveggel, hogy hát nála aztán az autó szolgálja őt, és nem fordítva – majd egy évvel később már gömbinek becézgette, és E/3 beszélt a kocsiról). Manapság nem arról szól egy futballklubnak szurkolni, mint régen, hogy lényegében aki a legközelebb volt, “a saját vackunk kölyke”, saját kerületünk, városunk csapata, akkor kimegyünk és közösségi időtöltésként meccsre járunk szurkolni. Erre pedig nincs jobb példa, mint önmagunk Chelsea-szurkolói mivolta.

Mi tesz vonzóvá egy klubot az ember számára? Mire vetítjük ki a vonzódásunkat? Mi adhat egy élettelen dolognak, egy klubnak identitást? Sokan bevallottan a csapat mezszíne miatt, előbb-utóbb viszont vagy egy bizonyos játékos, vagy a csapat játéka, illetve később a három miatt együtt váltunk szurkolóvá. Ez alapján azt a következtetést kell leszűrnünk, hogy a klub identitását – az (ebből a szempontból nézve) egyre csökkenő jelentőségű történelme mellett – a játékosok, edzők, tulajdonosok adják.

Ezen a vonalon továbbhaladva pedig, tekintve, hogy a legtöbbünk itt az Abramovics érában lett szurkoló, vagy az azt megelőző pár évben, de ha így is volt, mondhatjuk, hogy annyira erős impulzus volt Abramovics érkezése és jelenléte, hogy számunkra a klub identitása erősen leszűkítve Mourinho, Terry, Lampard, Drogba, Cech. Először nem éreztem túl konkrétnak, mikor RQ17 legutóbbi posztom alatt betalált ezzel, de átgondolva rá kellett jönnöm, hogy ez bizony talált. Az a csapat, ami már majdnem végleg darabokra hullott, de aztán Terry itt tartásával és Drogba visszatérésével mégsem, azon a csapaton elejétől a végéig José Mourinho keze nyoma terpeszkedett hol többé, hol kevésbé, de folyamatosan. Amikor kevésbé, akkor abba valaki belebukott. Számunkra, idősebbek számára is, akik még nagy ritkán láttuk az “előző” generációt játszani, Zolát, Viallit, Desailly-t, Hasselbainket, Wisey-t, Le Saux-t, de nem is sorolnék fel mindenkit, velük együtt is mondhatom azt, hogy a Chelsea-t Terry és Lampard, Cech és Drogba és José testesíti meg.

Igen, a klub a játékosok felett áll. Szerelem elviekben a klub iránt lángol, nem pedig játékosok iránt. Utóbbiakat, a közhiedelemben főleg kocaszurkolóként vagy vándormadárként aposztrofált jelenségeket kirekesztjük, nem magunk közül valónak tartjuk, merthát mégis milyen dolog már állandóan csapatot váltani, mikor azt nem lehet. Pedig, lehet, hogy ők a legőszintébbek közöttünk. Elvégre, a klub esetében a klub identitásával azonosulunk, hiszen nem olyan racionális indokok mentén szurkolunk a Chelseanek, minthogy az a városunk csapata. Márpedig a klub identitását nagyrészt a játékosai és edzői adják, mint arra fentebb rámutattunk. Igen, természetesen léteznek a kluboknak statikus identitás-jegyei, mint mondjuk az Arsenal esetében a “kineveljük, nem megvesszük”, vagy a Barcelona-i labdafényezés, de ezek időről időre változnak, hiszen a Real Madrid sem volt mindig galaktikus, és az Ajax sem állt mindig abból, hogy az aktuális sztárcsapatok számára termel játékosokat.

ID-100122592Hogy a feltett kérdésre adjak valamiféle választ, ami valószínűleg egy a sok közül, de részemről ez van: az ok a természetben, magában az emberben keresendő. Az evolúcióban. Mert ha már elámulunk azon, hogy maga az emberi szervezet milyen csodálatos dolgokra képes, legyen az akár a tízujjas gépelés, azért ámuljunk el kicsit azon is, hogy az evolúció nem tervez, hanem gányol. Sok esetben azt mondjuk, teszem azt a sejtek működése, vagy egy összefüggő finommotoros mozgás egészen mérnöki, míg más esetben azt kell mondanunk, hogy mérnöki szemmel nézve kontármunka az, amit az evolúció elvégzett. De hogy érthető legyek: a szurkolás érzelmi alapú dolog, ez nem titok. Azaz, a csapat győzelme, egy kedvelt vagy kedvenc játékos jó játéka, gólja, szerelése, pillalobogtatása örömöt, jó kedvet vált ki belőlünk. (Ezek) az érzelmek (is) mind valamilyen megismerő folyamat kísérőjelenségei. Az érzelmek megnyilvánulása egyéni, ezek adnak a cselekedeteinknek energiát, motiváltságot, akaratot, s gerjesztenek újra vágyakat, hogy átélhessük újra, vagy ne élhessük át soha többé az adott érzelmet. A XXI. századi emberfeltúró, izé, emberfeltáró orvostudomány bebizonyította, hogy a legkülönbözőbb forrásokból fakadó, alapvetően eltérő funkciójú érzelmek mind ugyanazon az idegrendszeri csatornákon érik el a tudatos feldolgozást végző agyterületeket. A tudatos feldolgozás ezért már nem képes eldönteni, hogy egy-egy érzelmet valami külső inger (például egy fantasztikus gól) okoz-e, vagy saját gondolataink (pl valamikor a múltban egy gondolatmenet, vagy álom egy fantasztikus gól látomásához vezetett), netán az, hogy saját öndefiníciónk tart valamit fantasztikusnak. Ez a jelenség az evolúció működésmódjának következménye. Mérnöki szemmel nézve elképesztő kontármunka, ez az egy csatornás rendszer. Egy valamire való mérnök egészen biztosan lett volna annyira előrelátó, hogy az alapvetően különböző érzelmeket külön csatornákra tereli, főleg, ha egy neurális csatornának nem különösebben magas a költsége, és még csak helyhiánnyal sem küzd. Az evolúció azonban nem így működik, fuserál, buherál, gányol. Használja azt, ami épp kéznél van, és ha az a valami életképesnek bizonyul, ottmarad, ha nem, elsorvad, kipusztul – erről már a természetes szelekció gondoskodik. Nem kizárt aztán, hogy a jövő embere “képes lesz” újabb csatornákat növeszteni, de mondjuk pont ennyi az esélye annak is, hogy a manapság igen gyakran “hiányzó” plusz kéz, vagy fül lesz az első a sorban, esetleg egy-egy hatodik ujj. Most viszont egyelőre mondhatjuk, hogy fizikai oka van annak, hogy az érzelmeink ennyire összekuszálódtak. Az érzelmek ráadásul nem csak a reakcióinkat kódolják a külvilág ingereire, de egyben a saját gondolkodásunk eredményét is. Bonyolult a történet. És, erre még csak nem is tudunk tanulással ráfejlődni, nem tudjuk megtanulni szétválasztani az egymástól különböző típusú, de azonos formájú érzéseinket. Megtanulhatjuk viszont szeretni ezt a kuszaságot.

Valamint megmarad nekünk a gondolatiság, s hogy az ember kényszeríteni tudja az agyát, adott dolgok szeretetére vagy gyűlöletére. Van egy nagyon találó mondat egy mára már klasszikussá váló, egyébként mai napig kedvenc filmemben: amit a szem lát és a fül hall, az agy elhiszi. Ezt most egészítsük ki azzal: amit az ember elégszer elmond magának, az agy azt is elhiszi.

homer

Hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea…

 • d3vnull

  “Hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea, hajráchelsea…”
  Addig mondogatod, amíg megint jön és ideböfög valami baromságot 😀

  • Cech01

   Azt beszélik, ha kimondod a tükör előtt háromszor, hogy “hajráchelsea”, akkor megjelenik előtted, és addig traktál a betonbiztos érveivel, még a végén te is NoMou-pólóban fogsz járkálni.

   • d3vnull

    😀
    Voltak pillanatok amikor szerettem volna, ha személyesen megjelenik, nagyon híres embert csináltam volna belőle 😀

   • de ha hatszor kimondod, akkor nem csak megjelenik, hanem egyből visszatűnik örökre 😛

    • Cech01

     Ha hatszor kimondod, meg is fojt a NoMou-pólóval.

   • mohacsia

    Ugyanez a tükrös marhaság jutott nekem is eszembe 😀

  • 😀

 • darabont0817

  Egy kérdésem volna: Ki miért és mikor lett Chelsea szurkoló?

  • Märcito

   2004 tavaszán történt. Addig nem igazán érdekelt a foci, de egy 2. osztályos fiúnak muszáj volt választani csapatot, hogy ne legyen kiközösítve. Aztán mikor teljes tanácstalanságomban bekapcsoltam a tévét, pont egy Chelsea meccs ment. 😀

  • Cech01

   1998 környékén. A Chelsea leveri a haverjaim által legyőzhetetlennek titulált Realt. Itt figyeltem fel a csapatra legelőszőr.

  • ’96-’97. Anno nagy olasz-szurkerként érdeklődve figyeltem, hogy három kedvencem, Vialli, Zola és Di Matteo valami addig számomra ismeretlen angol csapatnál köt ki. Amennyire az akkori viszonyok engedték, elkezdtem követni a csapatot, és lényegében szurkolni nekik.

  • Stonci81

   kb 97-98. És egy játékos miatt Tore Andre Flo 🙂 és megszerettem vele az egész csapatot 🙂 a többi már történelem 😀

  • Viktor Szabados

   1995 óta. Éppen Angliában éltem és tetszett a Chelsea szurkolók hozzáállása a csapathoz. Ha vesztett, osztották a csapatot, ha nyertek, éltették. Ezzel szemben a Csirkék vagy az Arsenal-osok csak a másik csapatot vagy a bírót szidták, ha kikaptak. Ja, és kezdődött egy szép játék időszaka. Aztán Zola és nem volt kérdés.

  • Chester_B

   2003/04-es szezon második fele, “zsák a foltját” eset, a szerelem pedig azóta is tart.

  • mohacsia

   2003-ban valamikor és tetszett a kék mez, illetve nem akartam olyan csapatnak szurkolni, akinek mindenki más is: Real, MU, Arsenal…

  • Vince Uhrin

   Ha jól emlékeddzem, ama ominózus 2006-os Barca elleni BL meccsét láttam először a Chelsea-nek. Lampard majdnem-nullszöges gólja nagyon sokat nyomott a latban, amikor elkezdtem nekik szurkolni 😀 És persze azóta is töretlenül…

  • Petikee95

   2004. aug. 15. Chelsea 1-0 Man. Utd meccset láttam először, ha jól emlékszem, és azóta lettem kékvérű. 🙂

 • kicsit off, elvégre nem Chelsea, de a poszthoz szorosan kapcsolódik:
  Három embert ölt meg a csőcselék egy Facebook-poszt miatt
  Állítólagos vallásgyalázó Facebook-bejegyzésért megöltek egy ahmadijja szektához tartozó nőt és két unokáját Pakisztánban. A három áldozatnak semmi köze nem volt a Facebook-bejegyzéshez. A Facebook-bejegyzés miatt akkora őrület támadt, hogy a muzulmánok 150 fős csoportja a rendőrkapitányság elé vonult, hogy feljelentsék a fiatalembert, és a feldühödött csőcselék több szektás család házát felgyújtotta, az egyik házban pedig életét vesztette egy nő és két unokája, egy hétéves kislány és egy csecsemő. A Facebook-bejegyzést posztoló férfinek nem lett baja.

  ***
  Ez egyszerre szomorú és rémisztő. Sajnos az emberek nem fogják fel, mekkora “hatalom” kerül a kezükbe a szabad közlés és véleményformálás által. Az ennél rémisztőbb, hogy ez sajnos nem egyedi eset, hanem egyre gyakoribb. Ezúton is szeretném közérdekből felhívni mindenki figyelmét a közösségi média körültekintő használatára. Köszönöm.

 • EgyChelseaSzurkolo

  Sziasztok!

  Nagyon jó ez a poszt, de szerintem nem illik ide nagyon. Szóval az átlagember azért kattint ide, hogy a Chelsea-ről olvasson olyan dolgokat, amik a hírekben nem feltétlenül jelennek meg (elemzések, vélemények, szurkolói dolgok stb.). Viszont ez egy pszichológiai poszt. Nem mondom, hogy nem érdekes – mert az -, de ha ilyet szeretnék olvasni, fellapozom a Wikipédiát, és olvasgatom, amíg meg nem unom.

  Lényeg: jó poszt, de nem ide illik szerintem.

  (Egyébként érdekes, hogy a poszt olvasása közben épp Sander van Doorn Identity című mixműsora szól(t) a rádióban… 🙂 )

  Peace.

  • Jogos az észrevétel, s bár tudnék felsorolni néhány ‘de’-t és ‘ha’-t, annyit mondok csak, hogy azért nem ez a fővonal (az itt kilőtt nyolcvanakárhány posztból max a tizede lehet ilyen vonatkozású), de holt-szezonban több ilyen, Chelseahez nem szorosan kapcsolódó poszt is belefér. Nem feszegetném a határt, hogy ez most egy Chelsea-poszt, pszichológiai vonatkozással, vagy egy pszichológiai poszt Chelsea vonatkozással, a lényeg, hogy erről volt kedvem írni és ehhez volt ötletem, szóval megszületett.

   Nagy előnye, hogy nem kötelező olvasni 😉 szóltam az elején, hogy ez most megint ilyen lesz. Majd ha már többet látunk egy félidőnél az új igazolásainkból, vagy végre látok egy felkészülési meccset egészben, lassanként visszatérünk azokhoz a posztokhoz is. Addig kitartás, nincs már 1 hónap sem a szezonrajtig 🙂

   • Levi97

    Bár én is már várok lassan egy elemzős-statisztikás-kezdő tizenegyre tippelgetős posztot, nekem ez (is) kifejezetten tetszett.
    Egyébként is, az uborkaszezonban minden posztot szeretünk, megbecsülünk, szóval hajrá srácok!:)

    • Nem, hát tényleg nem erről szól a blog na, szóval értem én a kritikát, főleg, ami jogos. Higgyétek el, visszatérünk lassan a régi kerékvágásba, amint lesz hova visszatérni 😉 de nem nagy titok, hogy az átigazolgatási ablakos rész nem feltétlen a kedvenc témánk, sőt, mondhatom, hogy jobban idegesít, mint érdekel, bár hál’ istennek kezd egyre kisebb lenni a felhajtás körülöttünk, elviszi a showt a City, a United, a Pool, de nyilván amióta van egy kis zseton, még az Arsenal is inkább, és akkor nem szóltunk még a spanyol élmenőkről, vagy a Monacoról.

     A felkészülési meccseken viszont jobbára a fakó játszott, s bár most legalább hangzatos elképzelések szintjén van rá esély, hogy felkerülnek hárman-négyen a nagyokhoz, igazából erről írni… mint vizet lapátolni a tengerbe. Akkor már inkább valami olyat írok, mint ez is itt fent, ami nem biztos, hogy érdekel mindenkit, de legalább azt a pár embert elgondolkodtatja remélhetőleg, akit meg igen. Viszont a start előtt már kb 2 naponta toljuk a meccseket, addigra biztosan arról lesz majd szó.

  • Chester_B

   Uborkaszezonban még abszolút belefér szerintem, főleg ha ennyire igényes az iromány. Noha engem a filozófia és pszichológia témakör nem fog meg annyira, mint mondjuk Zenzot.

 • Balázs Máté

  Kihagytal egy tök erdekes temat, ami raadasul meg passzolt is volna egy Chelsea blogra: azt hogy hogyan valtozott a futballklub identitasa az elmult 100+ ev alatt.
  Ez igy inkabb egy közössegi media elemzes lett.

  • azt meghagyom a retro blognak 😛
   (mi a helyzet veled svédúr, kint vagy még?)
   őszintén szólva van egy ilyen részletfoszlánya a posztnak, de elég gyengére sikerült, így kihagytam. Elég keveset tudok a klub történetéről magam is ahhoz, hogy ezzel érdemben foglalkozzak, komolyabb kutatómunkával nyilván jut ilyenhez az ember, de a poszt most “kellett”, nem 3 hónap múlva 😉

   • Balázs Máté

    Igen, meg kint, meg nincs tervben a visszaköltözes 🙂 Online meg azert tagja vagyok a kis közössegünknek, de azert nem vagyok mar olyan aktiv mint 5-6 eve 😉
    Nekem is tul sokat kellene utanaolvasnom hogy egy megfelelöen szinvonalas es reszletes cikket irhassak a temarol, de egyszer szeretnek majd sort keriteni ra. Mert annyit nagyjabol mindenki tud, hogy a 70-es evekben voltunk annyira trendik, mint most (persze csak angol viszonylatban, Thaiföldön nem ;)), aztan a 80-as evekben teljesen mas embereket vonzott mar az egesz angol futball, föleg nalunk a masodosztalyban. Aztan Abramoviccsal visszajött a “trendi korszak”.

    • Hát én alapjában 3+1 nagyobb “korszakot” különböztettem meg, a korai évek “pensioners”, aztán az első bajnoki cím + Sexton évei, harmadjára pedig a ’80s, másodosztály + kopaszok. De ezekről elég kevés és tényleg szegényes részt dobtam össze, a pre-Abra éra kb ’95-től, a “sexy football”, Gullit, pénzköltés, sztárok érkezése, kupasikerek, ez viszont aránytalanul jobb lett, mert erről már vannak személyes élmények, tapasztalatok, stb.

 • bilala

  kicsit off, de mindenkeppen erdekes. interju az “uj igazolassal” (drogba) http://weaintgotnohistory.sbnation.com/2014/7/29/5949249/didier-drogba-chelsea-first-interview

 • gorkaf78
  • Gabor1092

   Hát én nem értem a vezetőséget, folyamatos csatár problémáink voltak/vannak (hogy beválik-e Costa még kiderül), de hogy eladjunk egy olyan játékost, aki imádta a Chelsea-t és minden álma azt volt hogy itt játsszon azt nem értem, főleg úgy hogy szerintem már eleget bizonyított a PL-ben is. Itt maradtunk Costa-val, akinek még gőzünk sincs hogy fekszik a PL, mikor jön bele, egy olyan Torres-el akinek már régóta nem megy a játék, és egy öreg Drogba-val akitől nem tudom hogy mire akarunk számítani, az én kedvencem is de lássuk be hogy már öreg, és ha Costa kidőlne akkor nem tudom hogy kivel tudnánk jól pótolni. Nagyon nem örülök ennek a hírnek, de remélem legalább volt esze a vezetőségnek és tett az a szerződésbe valami záradékot hogy x összegért visszavásárolhatjuk, mert szerintem 2-3 éven nagyon hasítani fog a srác.

   • gorkaf78

    Szerintem ennek az egész helyzetnek valami személyes oka van: nem jön ki a belga Joséval, ezért mennie kell…

    • Blue One

     az ok tényleg nagyon rejtélyes. nem tudom megtudjuk-e valaha az igazságot… nagyban fiatalunk erre eladunk egy 21 éves nagy tehetséget, ak ráadásuli már a PL-ben is bizonyított. WBA kölcsönön is csodálkoztam, azt hittem rögtön beépítjük a csapatba. Elment, jól és sokat játszott, fejlődött, lövöldözte a gólokat ennek ellenére megint kölcsön adtuk… úgy, hogy a csapatban van egy “bendtner magasságokat” is “túlszárnyaló” csatár… ez szomorú. valahogy azt érzem nem merte meghúzni a klub, hogy Torres helyett játsszon vagy legalábbis elsőbbséget élvezzen. úgy látszik nem is a spanyolokkal van baja Josénak, hanem a belgákkal. KDM most Lukaku, TC is visszajött abból is mi lesz…bár az utolsó hírek biztatóak voltak remélem egyúttal igazak is.

   • cfcfan

    egyetértek teljesen:( a távozásával sztem az is valószínű válik h Torres meg marad..pedig lett volna lehetőség az Atleti-nek eladni,de úgy olvastam hogy ahelyett h éltünk volna vele, az összegen ment a hiszti, szegény Lukaku pedig megérdemelte volna a lehetőséget, a Drogba-Lukaku-Costa hármassal bíztatóbb lett volna nekivágni a szezonnak

  • Blue One

   sajnos nagyon úgy tűnik… 🙁 végre (még) egy csatár, aki imádta a klubbot és nem fut be akkora karriert mint példaképe és elődje…pedig befuthatott volna…

   • Blue One

    sőt mit több már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. a legbeszédesebb, hogy TC és Hazard csatlakozott ma a csapatunkhoz. Lukaku nem… SkySports is írt róla, illetve az Anderlecht hivatalos twitter oldalán kívánt neki sok sikert az Evertonban…ez azt hiszem eldőlt…sajnálom 🙁

    • gorkaf78

     Immár hivatalos: Lukaku távozott.

     http://www.chelseafc.com/news/latest-news/2014/07/lukaku.html

     Ezt még megbánjuk…

     • Majd visszavesszük két év múlva duplaáron, mint Maticsot 🙂

      Adom egyrészt azt, amit lentebb írtál, hogy itt bőven benne van, hogy José nem bízott benne. Viszont azt itt sokan elfelejtik, hogy az előző szezonban NEM mi adtuk kölcsön őt, hanem ő akart menni, mert nem akart padozni. Ami, egy oldalról pozitív. Viszont, ide kell tennem winston véleményét, amit részben osztok én is: “Már hogyne kapott volna (lehetőséget a bizonyításra – a szerk), José tavaly is meg akarta tartani. Ő nem akar lehetőséget, pont ez a gond, ő azonnal a trónt akarja. A vicc az, hogy a tavalyi felhozatal mellett simán lehetett volna király ha nem hisztizik be.”

      Részemről szimpatikus srác volt, ide akart jönni, nem is tűnik rossznak, bár kissé egydimenziós csatár, José pedig nem bízott benne annyira, hogy ő legyen az első számú csatár, ő viszont nem akart kettes lenni Costa mögött. Szomorú a távozása, kedveltem, amíg nem nyivákolt, de összességében nem volt akkora hatással rám, hogy nagyon sirassam a távozását. Érteni nem értem, de az más tészta.

      • gorkaf78

       Igen, egyetértek. Valszeg túl sokat gondolt magáról a srác, és ez Mou-nak nem tetszett. Nem akart beállni a sorba, inkább gondolom kérte, hadd mehessen vissza Liverpoolba, ahol úgyis ő lesz a kiskirály, szinte tuti kezdő. Viszont komoly pénz jött érte, el tudom képzelni, hogy ha mégis sikerülne Torrest eladni az Atletico-nak vagy másnak, akkor jönne még egy nagyobb nevű csatár (Cavani v. Falcao).

       • Blue One

        Cavani nagyon drága lenne. Costa a No. 1, így padoznia kellene. Ha meg kitolnánk szélre, akkor meg jönne a hiszti, ami miatt állítólag el akar jönni. ( szegény azt hitte majd miatt Zlatant tolják ki …). Padra meg ne vegyünk senkit (minimum) 60 millióért. Tetszik ez az átigazolási politika, maradjon is így.
        Falcao pedig sérült volt és nagy vágya a Real. 1-2 év után benyögné, hogy menni akar. Szerintem ő se kell, pláne nem annyiért.
        Egy valakiért adnék nagyobb összeget. Paul Pogbának hívják az illetőt. Tudom, hogy te van a középpálya, de nekem akkor is kell(ene)

        • gorkaf78

         Igen, alighanem ezekből a nagy nevekből nem lesz semmi. A Klub nagyon szem előtt tartja az FFP-t, ezért nem fér tényleg bele egy 50-60 m kiadás még egy csatárért.

         Ezt nyilatkozta egyébként Mou Lukaku eladásáról:

         ‘First of all, Romelu was always very clear in his mentality. He wanted to play for Chelsea but he wanted to be clearly the first-choice striker which, in a club of our dimension, is very difficult to promise to a player.

         ‘After that Everton came in with an important offer. As I always say, because it’s the reality, our club wants to do things really well. We want to always be inside of the rules. Financial Fair Play is something that is always in the thoughts of Chelsea’s board.

         ‘When you have the chance to make some movements that create a positive impact in Financial Fair play, Chelsea always analyse this situation. This season, in this transfer window, the situation of David Luiz and Romelu leave Chelsea in a great position even knowing that we also bought a few players.

         ‘The important thing is that he is happy and things work well for him. He is a good kid. He has a way of organising his career project. The only thing we can do is to wish him well because we had him here last season and he’s a good kid. He deserves luck, he deserves to be happy. Chelsea Football Club wishes him well.’

         • Blue One

          Tudom, már olvastam. Megtudtuk az okot, elég hamar. Azt hittem nem mondanak róla semmit, mint KDB esetében.
          Pénzzel jól állunk. Azt is olvastam, hogy elvileg kétszer is megdönthetjük az angol átigazolási rekordot és akkor is jók vagyunk még.
          Lukaku eladásával is “jól jártunk, ami a pénzt illeti. Nem tudtuk neki garantálni, amit kért, visszaakart térni, az Everton pedig nagyon akarta. Jövőre már csak nyomott áron tudtuk volna eladni és addig Everton vett volna más csatár, így nem áldoztak volna talán annyit rá. Anyagilag jó üzlet volt

      • Blue One

       A hiszti talán sok volt. Ez viszont a mentalitásából fakad. minden interjújában elmondta, hogy mindig játszani és fejlődni szeretne. Nagyon szorgalmas volt. Sajnálom, hogy nem bizonyíthatott. Azt, hogy VB előtt el akart menni kölcsönbe azt teljesen megértem. Bizonyítani akart és ezért a biztos percekre szavazott a bizonytalanokkal szemben. Nem hinném, hogy azt hiszi, hogy a kezdőbe bekérheti magát vagy hogy bárhol is így működne. Nem bíztak benne, ezek után joggal merülhetett fel benne, hogy neki rendkívül nehéz bekerülni a csapatba.

       Lukaku eladása azért is fáj, mert Costán kívül nincs olyan csatár, akire hosszútávon számíthatunk. Drogba ki tudja meddig tud játszani és mennyit.(egyre kevesebbet). Torres is mehetne már, bár mindegy mi van vele, hasznát nem vesszük. Marad az egy szem Costa. Lett volna egy 22-24 éves tapasztalt csatárunk…

       Lukaku mentalitása(, hogy játszani szeretne) még mindig jobban tetszik, mint Rodwellé, aki évek múlásával összenőtt a paddal. Tudta ezt, akkor is, mikor elment, de őt a pénz érdekelte és a jelek szerint még mindig az érdekli.

     • Blue One

      Csak ismételni tudom magam… nagyon sajnálom. HG játékosnak számított volna, így duplán fáj az eladása.

 • Cech01

  Lukaku tavaly sem volt olyan jó, mint sokan hiszik. A pályán töltött perc/ gól alapján Eto’o-nál semmivel nem volt szuperebb. Ennek ellenére sem tudom elhinni, hogy minden évben lemondunk róla, és ilyen töketlen, nyomorult Torresekkel betlizgetünk. Lukakunak nem kéne más, csak bizalom, nekünk pedig nem kéne más, mint egy igazi, gólérzékeny csatár. Miért van az, hogy a spanyol minden évben megkapja a bizalmat, de sosem él vele, még a belgát akkor sem tartjuk magunknál, ha 17 gólt vág egy bajnoki idény alatt? Hol itt az igazság?

 • Levi97

  Lassan meccs. Cech (c); Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Luis, Van Ginkel, Fabregas, Matic, Salah, Costa, Torres.

  Ivára úgy tűnik talán többet fog idén KH-ként számítani Mou, de Torres helye talán még érdekesebb… Ha jól látom ez egy 4-3-3, ahol Torres szélsőt játszik? Ott legalább talán nem kerül annyira sokszor ziccerbe…

  • Cech01

   Benítez alatt már játszott a szélen Ba mellett a jól emlékszem, és akkor gólt is lőtt.

  • sajnos megint dolgoznom kellett, úgy látszik ez az edzőmeccsekre idén a program. Láttam a végét, a gólokat, meg a meccs utáni elemzést, az Azpi és José interjúkat. (Azpit most hallottam-láttam élőben először, hát valami hatalmas 🙂 az a hang, az az akcentus…) Torres tényleg szélsőt játszott, a csapat meg high pressinget, méghozzá igen jól. Costaból eddig kb két fél meccs volt, de más most sokat változott a véleményem róla. Legalábbis amit eddig kékben mutatott, az már több, mint amit nando az ittléte alatt összesen. Fabregassal meg végre lesz veszély a szabadjainkban is, és nem Luiz lődözi őket a nézőtérre?! 🙂

 • Lac33

  OFF: lesz idén is Lion Rampant Fantasy Liga a PL hivatalos oldalán?

  • jó kérdés, én azt sem tudtam, hogy volt 😀

   • Lac33

    A Facebook oldalatok a blogtól független? 🙂

    Csak mert tavaly ott volt meghirdetve.

    • nem, ugyanaz – csak én nem vagyok fent a facsén (ha ez nem lett volna nyilvánvaló a fenti posztból :))
     megkérdezem a szerk társakat, ki csinálta, hogy csinálta, akarja-e most is, aztán ha van igény rá, valamit összehozhatunk.

     • Lac33

      Köszi, igény lenne rá mindenképp, Chester nevében is beszélek, aki a VB alatt eléggé beleélte magát az NST-n. 🙂

      • na meglátom, mit tehetek az ügy érdekében

 • Cech01

  Ahogy írtam, engem az egészben csak az zavar, hogy ez a here Torres minden évben megkapta x meccsen a lehetőséget arra, hogy bizonyítsa alkalmatlanságát, de Lukaku az elmúlt két idényben nem kapott tétmeccsen 90 percet egybe nálunk.

  • Van viszont egy igen lényeges különbség, az elvi síkoktól távol: Torres a kutyának sem kell, Lukakuért meg az Everton leszurkolt 28M fontot 🙂

   • Cech01

    Igaz, hogy ezzel visszajött Fabregas ára, de elpasszoltuk az évtized egyik legnagyobb st-tehetségét és cserébe a nyakunkon maradt egy lassan 31 éves, csapnivaló hercegnő, akinek még legalább egy évig leshetjük a bénázását…..

    • Ismétlem, amit lentebb írtam: (ha olyan jó lesz), majd visszavesszük dupla áron, mint Maticsot 😉 ha végre felszabadul Torres fizetése. Egyébként meg ennyi spanyollal meg labdafényezővel a háta mögött hátha visszatér abba a csetlő-botló matadorba is valami élet…

     • Cech01

      Már ha vissza akar jönni. Én nagyobb esélyt látok arra, hogy ha befut, viszi majd a Real, PSG vagy a City.

      • Ezzel a lépéssel egy dolog vált világossá, hogy Lukaku nem kíván megküzdeni a posztért, hanem várja a sült galambot. Így City kilőve. Real v PSG esetleg, de utóbbi is csak akkor, ha Ibra nyugdíjba megy. A Real megint azért lutri, mert ott tuti kezdőre max CR mehet. Különben is előbb veszi meg a királyi gárda 150M-ért Suarezt az ellentől vagy Müllert a Bayernből, mint Lukakut. Az Evertonban való befutás nem akkora dobbantás, hogy oda csókosként bekerülj.

       • Cech01

        Most csak példákat mondtam. Nagyjából ezeknek a csapatoknak lenne rá pénze, ha befut és hasznot is akar húzni az Everton az eladásából (+Bayern, Monaco, Zenit stb.). Ha még évek múltán is Mou lesz az edző (amit remélem személy szerint), akkor nem látom sok esélyét annak hogy visszatérjen.

        • Nyilván a nyilatkozat csak egy nyilatkozat, de az alapján, amit José mondott (meg itt lentebb is bepalizta gorkaf), nem konkrétan José és Lukaku közt volt feszülés, hanem a belga elvárta, hogy őt jelöljük első számú csatárnak. Ezt persze kinőheti az Evertonban, meg emellé meg nagyon mehet is neki a szekér, de aki már most ilyen tárgyalási pozícióval indít, arra nem sok jó vár később sem. Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy beéri egy B csapat fix(ebb) kedzőjével, mint egy A kerettagságért megharcolni.

     • d3vnull

      …az Atléticóban

 • Stonci81

  Costa két önzetlen gólpassz, Fabregas nem akármilyen szabadrúgásgól….tartsák meg a formát idényre is…Costa ahogy rágyorsít és megindul kapu felé….ezt hiányoltam egy Chelsea csatártól….

 • Stonci81
 • d3vnull

  Lukakuból évről-évre jobban kiábrándultam. Ha olyan hú, de nagy szerelme a klub akkor talán kevesebb picsogás, több akarás lehetett volna. Ettől remélem azért még nem érzi José, hogy csatárok terén akkor végeztünk az üzlettel, mert azért Torrest csak el kéne küldeni a picsába…

  • Cech01

   Azért Lukakut is meg lehet érteni. Már lassan 3 éve tagja a csapatnak papíron, de egybe 90 percet még nem kapott tétmeccsen. Hiába rúg kölcsönben is 15-17 gólt, ha utána sem érzi a bizalmat.

   • Ezt tudnia kellett, mikor 3 éve aláírt, hogy Drogba és Torres mögé érkezett 19 évesen, mi pedig a nagy generáció utolsó babérjaira törtünk. Frusztráló lehet Torrest a kezdőben látni, de ha egy Eto’o ki tudta szorítani, akkor ez neki is ment volna, ha itt marad, és küzd. Nem tette, elment, annak ellenére, hogy nem egyszer hangoztatta, a BL-ben akar játszani. Ami külön vicces, mert arra még a Chelsea padjáról is több esélye van (és nem Schwarzer szintű mázlira gondolok, aki szerintem maga sem hitte el, hogy BL kieséses szakaszban védhet valaha, azt tessék), mint az Evertonból bármikor, mégis odament, most meg véglegesen. Hát, hát…

 • AFC_Way

  Tetszik ez a poszt. Én Arsenalosként vetődtem ide, de nagyon vevő tudok lenni ilyen írásokra. Csak így tovább! 🙂

 • Viktor Szabados

  Szerintem jön még csatár. Minden személyeskedés (ki jó, ki rossz, ki milyen lesz, ki milyen eddig) ellenére nem elég Costa, Torres, Drogba, ha a 2014/15-ös szezonban trófeákat akarunk. Ezt Mourinho is tudja. Pénzügyileg jól állunk, talán még venni tudunk valakit. De nem kell akkora név, csak valaki, akiben van alázat. Habár Torres játéka hagy kívánni valót maga után, ha nem klasszikus csatár poszton játszik, akkor hasznos tud lenni. Ez egy vélemény persze, de az átigazolási ablak még nyitva, valami még történik, legalábbis remélem és nem védőt veszünk (pletykák egy újabb AM játékosról), hanem csatárt.

  • Cech01

   Nem akarok akadékoskodni, de az elmúlt két idényt is úgy kezdtük meg, hogy tudtuk, nem lesz elég a csatársor. Ott van RdM éve, amikor az akkori Studgével és Torressel mentünk neki az szezonnak. Akkora bukta lett, hogy még ma is érzem. A tavalyi idénykezdet meg tök ugyanez volt, annyi különbséggel, hogy az angolt leváltottuk a jóiparos Ba-ra és jött Dagesztánból egy kifingott, motiválatlan és öreg Eto’o. A vicc az, hogy még így is a kameruni volt messze a legjobb csatárunk.
   Szóval én már nem bízok több csatár érkezésében, ellenben szerintem az ifiből kipróbálunk legalább egyet. Én Feruzban reménykedem évek óta.

   • Viktor Szabados

    Igaz, és talán csak írni akartam, hogy nem feltétlenül kell venni, vannak fiatalok, akik megérdemelnék a helyet. Csak több középpályást ne vegyünk. 🙂

 • José:

  ‘The other good thing is we have not just Diego – we also have Drogba and Torres. I know what they can give. I also know because of Fernando’s great mentality he is ready to work the way he did today.

  Kíváncsi vagyok, hogy most ezt komolyan gondolja, vagy külön fizetnek azért, hogy ezt mondja Torresről. Mert azt még egy félvak plázapicsa is leszűri a látottakból, hogy Torres a pályán max fűnyíró lehetne, a mez is kár rá. Már a legelvetemültebb szimpatizánsai is kifogynak az eddig sem létező érvekből, miért jó, hogy ő itt van, de azon kevesek közt sem szerepelt korábban sem a great mentality. Nem na. Egyszerűen valószínűtlen, hogy létezik olyan épeszű szurkoló, aki még hittel hiszi, hogy a szerencsétlen sorsú spanyolból nálunk még valaha játékos lesz.

  • Cech01

   Persze, hogy senki nem hiszi el (szerintem még maga Nando sem), de mit nyilatkozott volna? Lehet, hogy a Chelsea tragédiája a spanyol, de ezt Mou edzőként mégsem mondhatja.

   • Arról az emberről beszélünk, aki simán a tarcsiba vágta a saját földijét, amikor rinyált. Arról, aki nem volt rest padoztatni JC-t, ha kellett. Arról, aki – amikor elkezdett sírni a francia szája – simán elcserélte gall vilit Ashre. Arról, aki kivágta az éppen legjobb formában lévő Hazardunkat a kezdőből egy BL meccsen, mert az késett. stb, stb. Nem kell élő egyenesben lehülyézni, nyilván. De pont José az, aki képes kimondani és megtenni, amit kell, nem finomkodni, mint egy rózsaszín habtündér 🙂

    • cfcfan

     elég ideges lettem megint..:D mien igazságtalanság ez h Torres éveket kap bizonyításra, Lukaku meg alig pár meccset se..de ezt így gondolom én is h Mou nem sokat foglalkozik azzal aki nem felel meg az elvárásainak,nem fog finomkodni,nem h padra teszii, de még a csaaptból is képes kitenni, erre kiáll Torres mellett?!!! (akit az előző idénybe ha jól emlékszem burkoltan szidott-valami iesmit nyilatkozott vagy panaszkodott: h egy baj van a csapattal, h nincs igazi csatárunk..igaz ez nem csak Torresnek szólt, hanem a többi csatárnak is) Többen írják h senki nem akarja megvenni,de az Atleti biztos szívesen visszavette volna még Griezmann érkezése elött,csak mi elszartuk a lehetőséget,pedig sztem sok szrukoló van úgy vele már h ingyen is,csak menjen máár el. Lukakuról meg az a véleményem h rendben h nem akar megküzdeni az elsőszámú csatárposztért,de Mou is elgondolkozhatna kicsit h kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, majd amikor Costa lesérül és marad egy idős Drogbánk (akit egyébként imádok és örülök h visszajött) és egy kétballábas Torresünk mentegetőzhet megint h jócsapat csak nincs csatár,de ez nem az ő hibája ugye.. pedig Lukakut én nem tartom oan nagy tehetségnek,az “új Drogbának” meg főleg nem,de h 1000x jobb opció lett volna Torres-nél az biztos, ráadásul Drogba mellett sokat fejlődhetett volna, az h távozott annak köszönhető h Mou sose adta meg neki az esélyt ( kezdettől fogva személyes ellentét lehet a 2 fél között és sztem Lukaku is tudta h akármit is tesz le az asztalra Mou kötni fogja az ebet a karóhoz…) Mou-nak ezen a döntésén is úgy érzem h a szakmai szempontokat felülbírálták az érzései..nem először. De még mindig eladhatjuk Torrest és jöhet egy csatár és bebizonyosodhat h csak tudja az edző h mit csinál,legalábbis remélem h tudja 🙂

     • Viktor Szabados

      Ahogy olvasom, Torres marad. Több csatár tényleg nem jön (?). Torres nem hozza azt, amiért idekerült. Én is védetem jó darabig,de az ő dolga a gólszerzés. Ennyi. Ezt jól csinálja? Nem. Értem Mourinho-t? Nem, de nem Lukaku miatt. KdB-nél is az volt a baj, hogy az edzésen mutatott hozzáállása nem volt megfelelő (valami ilyesmit olvastam anno), Lukakunál is olyan probléma lehet, amit mi nem látunk, de emellett sajnálom, hogy nem maradt. Majd, amikor lövi a gólokat (mint Sturridge egy időben), mi meg kihagyjuk a ziccereket, akkor majd visszasírjuk. Costaban bízhatunk, hogy jobb lesz, de ha lesérül vagy eltiltják, akkor nem lesz senki. Drogba max akkor, ha oltári nagy a baj, de nem tudom, hogy egy meccset képes-e még egyedül végigjátszani olyan intenzitással, amilyennel régen. Persze egyet biztosan, de csodát nem várhatunk tőle. Ahogy Torrestől sem. A türelmesebbek közé tartoztam vele kapcsolatban, de sajnos nem tudom, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy igazi, jó csatár legyen megint. Attól pedig, hogy most már akkor Mikel vagy Cech megy el, csak szomorú vagyok. Cech még mindig a világ egyik legjobbja, őt nem engedhetjük el, Mikel pedig ugyan hátrafelé passzolt az elmúlt idényben, de kíváncsi vagyok, hány eladott passza volt, amikor játszott, mert szerintem egy sem és ha nála volt a labda, biztonságban tudtuk azt. Oké, nem támadó szellemű, de Ramriesnél sokkal kevesebbet hibázott. persze tudom, Ramiresnek rossz szezonja volt, majd most jobb lesz. Bízzunk benne.

      • cfcfan

       egyetértek sajnos, de hát mostmár látom h annál többet úgyse lehet tenni,mint bízni Mou elképzelésében, még ha nem is értem sokszor őt. Én is nagyon szomorú leszek ha Cech elmegy, egyik kedvenc játékosom mai napig,sztem semmivel nincs rosszabb formába mint pár éve, a BL trófea elhódításában is elég nagy szerepe volt,nélküle nem sikerült volna. Remélem h elég lehetőséghez fog jutni a kövi idényben is,mert mégis csak egy top kapusról van szó. Mikellel kapcsolatba is így érzek,h sztem hasznos tagja a csapatnak,még ha keveset is játszik,de akk jól. Egy dolog biztos h jövőre legalább 1 trófeát nyernünk kell,de kiváncsi vagyok h melyik lesz az

  • Blue One

   Egy dologban meglepően jó. A mezeladásokban. PL-ben és a világon is Top10-ben van. (bár lehet, hogy csak Abra veszi őket :D) Lehet ezért ragaszkodunk hozzá… nah meg persze azért, mert senkinek sem kell, ráadásul ő jól érzi itt magát

 • Clement10

  Nagy bajban vagytok. Ugyanis Torres akkor sem megy el, ha ti fejen álltok. Komoly csapat nem veszi meg, fizetésigényét pedig nem adja fel, ezért kiscsapat szintén lehetetlen. Ki fogja tölteni a szerződését, és ti ez ellen nem tehettek semmit. (szerződést bonthattok nagyon durva lelépési pénzért) Szóval ez a tegnapi üzlet újra megnyitotta a riválisok előtt a kaput, pedig már könyveltem el a bajnoki címetek.

  • Viktor Szabados

   A bajnoki cím sorsa most is olyan izgalmas lesz, mint az elmúlt idényben. Én egyáltalán nem vagyok biztos benne, de bízom benne, ez a dolgom. 🙂 Torresről pedig alant kifejtettem a véleményemet. 🙂

 • Bertrand után még egy ex-reménység, akit kb már az életben nem látunk kékben: Kakuta makes loan move (Rayo Vallecano).

  • Cech01

   Nekem azért kicsit fáj, hogy az olyan reménységekből, mint McEachran, van Aanholt, Saville, Lalkovic, Kakuta vagy Bertrand nagy valószínűséggel semmi nem lesz nálunk. Ilyen szinten nagyon le vagyunk maradva. Egy kezemen meg tudom számolni, hány tehetség ragadt meg a nagy csapatban vagy kapott huzamosabb ideig lehetőséget az utóbbi időben. Már csak Akéban és Chalobah-ban bízom.

   • Hát, ez nézőpont kérdése. Eddig nem sokan igazolták, hogy eladásuk után akkora karriert futottak volna be, hogy érdemes lett volna megtartani őket – maximum középcsapatokig jutnak, vagy addig sem. Sinclair is hiába ManCity kerettag, jóformán pályára sem lépett, Töre, Bruma, Miro Stoch, hogy csak pár nevet említsünk az utóbbi évek nagy reménységeiből, hol is játszanak most? Én nem tudom utánanézés nélkül, ami kb egyenlő azzal, hogy “sehol”, azaz nem igazán jegyzett csapatokban. Talán Cork vagy Borini aki említhető, de ők sem nagyon. Mondhatnánk Maticsot vagy Courtoist, de ők meg nem igazán a tarcsiból jöttek fel. Pedig azért most már az utóbbi évekre hasít az utánpótlásunk is a korosztályában.

    Sajnos még mindig nagy az ugrás az U21/Reserve (nevezzük bárhogyan) és a nagy csapat között. Talán a mostani generációból egy Piazon, Kalas, Christensen, Aké, Boga, Solanke, Izzy Brown, Chalobah… közülük talán 1-2 odaérhet. Talán.

    • Cech01

     Én most így hirtelen nem is tudnék olyan játékost mondani az Abramovic-érából, aki saját nevelésű volt, és be is futott a csapatnál. Persze az is igaz, hogy a reménységek máshol is befuccsoltak, de azért mégiscsak érdekes. Valaki valamit valahol nagyon elront mindig.

   • hagyma

    Chelsea nem az, aki kineveli a játékosokat. Vesz jó sok fiatalt, kölcsönadja őket szerte Európába, majd amikor kell venni egy Fabregast, Costat eladja, az FFP miatt.

    • Azért az utóbbi évek más nagy csapatoknál sem erről szólnak – sem a ManU, sem a Pool, sem igazán az Arsenal nem épített be sorban embereket a fakóból, nyilván még most is élen jár az Arsenal ebben, de az elmúlt 2-3 évben már ők is javában vették az A keret játékosait (a tavalyi legtöbbször pályára lépők Szczesny, Sagna, Merte, Koscielny, Gibbs, Arteta, Ramsey, Walcott, Özil, Cazorla, Giroud, Wilshere, Podolski, Monreal, Rosicky, Flamini…).

 • gorkaf78
  • Cech01

   Szerintem ha valakiben, Lampardban van annyi gerinc, hogy ezt ne tegye meg velünk, Chelsea-drukkerekkel. Amúgy Drogbáról is voltak ilyen hírek, hogy Cityben köt ki, aztán abból sem lett semmi. Az megint más kérdés, hogy mi szüksége lenne a Citynek egy levezetni készülő Frankre….

   • Én is így gondolom, kb semmi esély erre, csak kellett valami szenzáció. Ha Lampard komolyan gondolja, és miért ne tenné jelenleg, hogy bármilyen formában visszatér a klubhoz, akkor ezt nem húzhatja meg.

    • gorkaf78

     Pellegrini megerősítette, hogy Lampard csatlakozik a Man. Cityhez:

     http://www.nemzetisport.hu/angol_labdarugas/man-city-pellegrini-elismerte-lampard-erkezik-2354385

     Ennyit arról, hogy Lampard kijelentette nemrég, hogy nem akar másik PL csapatban szerepelni.

     • Eléggé értetlenül állok a dolog előtt, mégha logikailag levezetve rendben is van a dolog. Winstonnal beszéltük, és végülis adom, amit írt, legalábbis logikai oldalról. Aláírt 2 évre NY-ban, a szezon tavasszal kezdődik (addig ott nincs edzés??), ugye úgy volt, hogy megy a kengurukhoz, de oda Villa megy, és van tán olyan szabály a ligában, hogy 1 ilyen játékost lehet bevinni a keretbe, így a Melbourne kiesett. Mivel valószínűleg a CFC nem zörgetett a New Yorke-iaknál, hogy máris visszahoznánk, meg a döntés egyébként is a City kezében van, így valószínűleg vissza sem engedték volna, választhatott, hogy eltunyulás vs City.

      _valószínűleg_ csak edzeni fog a Citynél, bár ha Pelle oda akar egyet bökni nekünk, akkor játszik is majd, bár azért gyanus, hogy nem a PLben. Viszont érzelmileg mindenképp pofon ez, szerintem minden jóérzésű Chelsea szurkolónak, főleg azután, hogy tényleg ő maga nyilatkozta le, hogy más PL csapatban aztán nem…

      Még az egyetlen ötletem, hogy ez José aknamunkája, tudatosan beépítette az emberét a legfőbb riválishoz, aki hetente egyszer leadja a drótot, mire készülnek Pelléék… 🙂

  • cfcfan

   ez biztos kacsa 🙂

  • Viktor Szabados

   Ha ez is lesz, olvastam valahol, hogy viszont ellenünk nem játszik Kevés, de ez is több a semminél, már ha igaz.

 • Lavid Duiz

  Ha valaki még nem tudná, és persze ha egyáltalán érdekli a dolog, csapatunk a Le Meridien Hotelben (Bp, Erzsébet tér) fog megszállni a jövő hétvégén.

  • Chester_B

   Engem érdekelt, köszönöm az infot! 🙂 Arról van valami sejtésed, hogy csak vasárnap este szállnak itt meg, vagy már szombaton is?

   • trueblue05

    Huhuhu de király. Én mindenképpen ki fogok nézni, hátha tudok szerezni egy aláírást vagy akármit. Szerintem csak vasárnap fognak jönni, de a blues news-ból ez úgyis ki fog derülni.

   • Lavid Duiz

    Beépített emberem 😉 arról tájékoztatott, hogy szombaton jönnek.

    • Chester_B

     Nagyszerű, akkor viszek sátrat! 😀 Ha bármi újat megtudsz, megosztanád ha szépen megkérlek? 🙂

     • Sirappa

      Ha van pontos infó az érkezésükről, azt én is szívesen venném:) Ha lenne egy Drogba aláírás a mezemen, azt hiszem menne fel a falra bekeretezve:D

 • Efra7

  Sziasztok! Nagyon régen nem írtam kommentet már ide, de lenne egy kérdésem hozzátok: Mi értelme lenne eladni Torrest? Persze nem a teljesítménye miatt kérdezem (mert én már elküldtem volna hamarabb is), hanem azért mert ugye feljött ez a “sok a légiós a csapatban” kérdés. Mert ha most eladnánk Torrest és mondjuk megvennénk Cavanit, akkor nem ugyanúgy egyel több légiós lenne, akit nem tehetünk a 25-ös keretben? Az meg egyértelmű, hogy egy Costa-Drogba párossal nem kezdhetjük meg a szezont. Ezáltal Torres kiesik, mint távozó alany, vagy ha mégsem, és veszünk helyére egy másik csatárt (aki nem angol), akkor még mindig el kell adnunk Cechet, vagy Mikelt. Mert ugye ezt a 3 nevet rebesgetik, mint a 25-ös keretből kiszorulókat. Tehát akkor a lényegi kérdés, hogy csak egy játékost adunk el (Cech vagy Mikel), vagy kettőt (Torres+ Cech/Mikel)? Utóbbi esetben meg még jönne egy csatár. Ti hogy látjátok, mi lesz?

  • Hogy banális választ adjak a kérdésre: az megy, aki piacképes – akit vesznek/visznek. Torres nem az, ráadásul JM is lenyilatkozta, hogy marad. Másrészről viszont tény, hogy a ‘homegrown’ szabálynak meg kell felelni, és jelenleg 18-an vannak a 17 helyre. Az is lehet, hogy senkit nem adunk el, de akkor 1 ember szimplán nem lesz nevezve a nagyok közé, és mehet Malouda mintájára az U-ba. Ha így lesz, szerintem Mikel lesz az. Eladni viszont eladhatjuk még akár Ramirest is, az jól látszik jelenleg, hogy a klub nem rest eladni azt, akiért jó pénzt ad a kérő, legyen az KdB, Mata, Lukaku vagy Luiz.

   Szerintem az esetleges távozók listája: Cech, Mikel, Ramires, Marin, Moses, Romeu. Kölcsönbe vagy végleg, akár többek is.

   • Efra7

    Tényleg, Marinról és Mosesről meg is feledkeztem. Ők jelenleg beletartoznak a 18 külföldibe? Mert ha igen, akkor én az egyikőjüket küldeném, vagy akár mind2-t, ha nem is végleg, de kölcsön. Végül is én úgy igazán csak Cechet sajnálnám, de őt nagyon. Mikel biztos pont, Ramiresnél meg reméljük, hogy rátalál a formájára, de ezzel a kerettel, hogy Marin és Moses (már ha maradnak) csak perceket fognak kapni az ziher. Bár az is igaz, hogy értük se túl nagy a kereslet. Majd meglátjuk mi sül ki ebből, mert lassan szezon és addigra a 25 fős keretnek stabilizálódnia kéne. Nem hiszem, hogy beesik még játékos az uccsó órákban, bár Josét ismerve, ki tudja mit ki nem talál még 😀

    • “Ők jelenleg beletartoznak a 18 külföldibe?” – nem feltétlen “külföldi” a lényeg. A lényeg, hogy a 10/11-es szezon óta a csapatok nem nevezhetnek 17 non-homegrown játékosnál többet a bajnokságba, 21 éves kor felett. Azaz, a 25 fős nevezési lista 17 db 21 év feletti játékosa lehet non-homegrown, 8 pedig homegrown kell, hogy legyen.

     A ‘homegrown’ szabály így szól: “A Home Grown player will be defined as one who, irrespective of his nationality or age, has been registered with any club affiliated to the Football Association or the Football Association of Wales for a period, continuous or not, of three entire seasons or 36 months prior to his 21st birthday (or the end of the season during which he turns 21).” Azaz, 21 éves kora előtt 36 hónapot vagy 3 szezont a PL-ben töltött. Ennek megfelelően a mi keretünkből jelenleg HG-nek minősíthető Terry, Cahill, Moses és Fabregas (hiszen nincs kikötve, melyik csapatnál töltötte ezt).

     Nálunk jelenleg a 17 helyre ők vannak: Cech, Brana, Luis, Zouma, Romeu, Ramires, Torres, Hazard, Oscar, Mikel, Schürrle, Drogba, Costa, Matics, Willian, Schwarzer, Azpi, Marin, Courtois. Ez 19 játékos. Ha a szinte 100%-ra kieső Marin-t kivesszük, még akkor is 18. Közülük valaki nem nevezhet a PL-be. Végeredményben pl az is megoldás lehet, ha a PL-be nem nevezzük Schwarzert, hanem Blackmant – ennek persze akkor van értelme, ha Cech és Courtois is marad.

     U21-esként nevezhető: Salah, van Ginkel, Aké, Blackman, Baker

     Javítson nyugodtan valaki, ha tévednék, de valahogy kb így van 🙂

     • mohacsia

      Zouma 19 éves, tudtommal ő is U21-esként nevezhető.

      • Jogos… mit kevertem össze? 🙂 most nagyon nézem, valószínűleg van Ginkel lesz a hunyó, mert ő ’92-es, azaz már 21, idén decemberben 22 lesz. Nem tudom, nevezhető-e így még U21-ben, de akkor szerintem nem – de erre kb annyi indokom van, hogy igazam legyen 😀 viszont így akkor már Salah sem, hiszen ő is ’92-es… ááá, szóval:
       Cech, Iva, Luis, Ramires, Torres, Hazard, Oscar, Mikel, Schürrle, Drogba, van Ginkel, Salah, Costa, Matics, Willian, Schwarzer, Azpi. Ők 17-en vannak. Aztán itt van még Romeu, Courtois, Marin, akik hivatalosan még nem kaptak mezszámot, az meg már 20. Most akkor mi van? 🙂

       • Közben Romeu-t elküldtük Stuttgartba a szezonra. Továbbra sem vágom, akkor most hogy állunk, de elvileg José szerint most beleférünk a 17-be, szóval majd rájövök én is, hogy hogyan :))

     • Efra7

      köszi a helyreigazítást 😀 Persze a külföldit én sem az eredeti értelemben gondoltam, tehát Cescet nem gondoltam oda, de így most már tiszta, köszi 😀

   • Cech01

    Ramires nem fog elmenni. Ha jól emlékszem volt érdeklődés iránta, de Mou ragaszkodik hozzá. Cech állítólag kész felvenni a versenyt a következő idényben a belgával. Mosesnak én még adnék egy esélyt, beugrónak talán jó lehet kupameccseken és boxing-dayen. Marinért ha minden igaz, érdeklődnek a BuLi-ból, ő mehetne nyugodtan. Mikel számomra nagy kérdőjel. Amúgy Hilárióval mi van? Őt még köti a szerződés?

 • F.B.

  No offense first of all, de passzol a cikk címéhez, vagy inkább annak első szavához: Identitás…

  http://www.bbc.com/sport/0/football/28627707

  Kicsit azért visszás nekem ez, megmozdul a gyomrom idén már másodszor nyáron.

  Elsőnek az hogy Fabregas volt olyan pöcs, hogy visszatolja a fejét a PL-be. Szép kis mese az egész. Mikor távozott tőlünk, akkor azt mondta, hogy Barca az anyaegyesület, minden álma ott játszani stb. Majd lehúzott kvázi kiegészítő emberként 3 szezont a Barcában, amikor az már túl volt a zentiten (2011-12 kiegészítő, utána meg már a Barca nem Barca,lásd mit csináltak idén, meg milyen vérengzést csinált tavaly a München velük). Idén nyáron jön az üzenet, hogy sorry nem kellesz, mert meg kell újítani a csapatot. Jó pofáncsapás, stílusos… Kell a pénz, hova mehetek, gondolkodik a mezei katalán? Hát csak a PL… Arsenal betömi a helyét nagy nehezen egy 50 millás deallel tavaly, oda nem kell már, vannak más hiányposztok betömni. Mindegy is, London jó hely, a WAG is szeret itt, elmegy hát a riválishoz, mert miért ne. Ikon volt vagy mi nálunk, ha marad 2011-ben, tényleg beírja magát a klub történetébe, most már inkább írnánk mi ki, hogy valaha is nálunk volt, lásd hogy levettük a képét a stadion mellől. Viszont kell az asszonynak a pénz… Régen volt már az mikor azt nyilatkozta, hogy öljetek meg nyugodtan, ha valaha a Chelsea-hez igazolok.

  Mindegy is maga a kirohanás ezen momentuma, elnézést érte, főleg hogy úgymond egy konkurens csapat blogján csináltam, így lehet picsogásnak is venni. Viszont a BBC-nem a metro kategória. Ha az örök kék Lampard kiköt a Citynél, nálatok is valami hasonló gyomorforgás fog végbemenni, mint nálam ment. Van az a pénz mikor a klubhűséget a legnagyobb ikon is szembeköpi, bár a City-Chelsea mégsem egy Arsenal-Chelsea rivalizálás. Mindegy lehet hogy én misztifikálom túl, hiszen kék-kék csak az árnyalat más, de mindenesetre elgondolkodtató maga a deal. Kellemes hétvégét!

  • trueblue05

   Én az elmúlt napokban ezt a lehetséges dealt elraktam magamban a kacsa kategóriába. Most pedig erre kell kelnem. Engem inkább nagyon meglep, mintsem elszomorít. Ezt tényleg nem gondoltam volna. Gyomorforgásom nincs, bár az én gyomrom általában elég sok mindent elbír, meg amúgy is CFC-n szocializálódott, szóval edzve van. Kicsit mégis átérzem a helyzeteteket a Fabregas-üggyel kapcsolatban.
   Belegondolva. Lampard ellenünk nem fog játszani, előreláthatólag a csapatba is ritkán fog bekerülni. Valóban edzésben kell maradnia, a City alkalmas minderre, csak a tulajdonosi kör miatt kötött ki ott. A City számomra egy jó csapat, soha nem tekintettem őket riválisnak, még csak nem is utálom őket ( ez persze egyéni enyhítő körülmény).
   Szóval a tudatomban Lampard repuja nem csökkent. Tudat alatt viszont, bizonyosan igen. Most már nem lesz makulátlan az emléke, de hangsúlyozom, véleményem szerint nem érdemes túlmisztifikálni.
   Mindezeken túl érdekes, hogy ezen esemény okozta kognitív disszonanciát, ki hogyan oldja fel. Kíváncsi vagyok a véleményekre.

  • Chester_B

   Én örülök neki, hogy visszatért a PL-be, legalább nem kell érte se virrasztani, se éjjel fennmaradni [elég lesz az NFL-re], ráadásul a FIFA15-ben is benne lesz. 🙂 Van akkora legenda, hogy ne haragudjak rá, nyilván egy QPR vagy City közül az utóbbit választja, már csak a NYFC miatt is. Fölösleges lett volna a Chelsea-nek fél évre kölcsönvenni, és állni a fizetését, ideje lenne van Ginkelt és/vagy Romeut beépíteni. Drogba is ilyen szempontból fölösleges volt, noha örülök neki, Lampard is ilyen lett volna. Egy méltú CFC búcsút megérdemelne, de ezért fölösleges őt kölcsönvenni.

   A másik, hogy benne van a szerződésében, hogy a Chelsea ellen nem lesz a keretben, szóval ő sem akart g*ci lenni, de valahol edzenie kell, és a City padja CM posztra gyengébb, mint a Chelsea-é, ráadásul nekik marára kellenek a HG játékosok. Én egyáltalán nem érzem ezt a fél éves kölcsönt árulásnak, vagy szembeköpésnek.

   • F.B.

    Ezt már egyszer lejátszottuk. 🙂

    Mondom mint közgazdász megértem, hogy van az a pénz, hogy mérlegel, hosszabb távra gondolkozik, mi a pozitív, mi a negatív oldal, formában marad stb.Becks is ezt csinálta, bár ő azért csak kiválasztotta magának a Milánt, meg később a PSG-t, és nem ment vissza a LaLigába vagy a PL-ben levezetni, de ízlések és pofonok.

    Mint szurkoló, viszont osztom Zenzo mod. véleményét pár hozzászólással alább. Ha akar valaki kezdeni valamit egy klubnál később, akkor ne csináljon ilyet. Az Arsenal-Chelsea városi rivális. A citeh csak országon belül, szóval kisebb a súlya, most jönnek fel, nincs múlt stb. De azért mégiscsak kezd kialakulni valami.

    Sok szurkoló nálunk azt mondja, hogyha valaki távozik tőlünk, akkor ad 1) határon túlra ad (no problem, bárhová mehet) 2) lehet PL, de 3 csapat ne: M.U. (RvP, balga belga, ha oda megy), Spurs (Ade pl.), Chelsea (Cole-Fabregas). City (Viera) nem sok vizet zavar nálam sem, mert nincs még a rivalizálásnak kultúrája, bár kétségtelen van egy rossz szájíz, de korántsincs Robink*rvaanyád, vagy Cecsp*nci a szurkolók, vagy nálunk az adminok részéről (bár ez utóbbi ugyebár elhanyagolható tényező). Vierából simán kinézem, hogy visszajön edzőnek, főleg azután, amit csinál most a City utánpótlással. Lehet hogy 10 év múlva a City is ilyen lesz, hogy oda ne már ha nem bírja ki PL nélkül, de most nincs.

    Viszont ha nem b*szná a csörünk, úgy mint RpV vagy ez, mert van olyan hogy klubhűség vagy mi a szösz. Ha ez nem lenne akkor akkor Cesc képe is maradt volna még a stadionnál a többi nagy mellett. Nem ez történt. Kívánok neki sikeres éveket, de hogy őszinte legyek baromira kevés esélyt látok, hogy ikon legyen nálatok. Lehet hogy lesz 3-5 jó éve, nyer pár kupát, de aztán megy a levesbe mint zsoldos, aztán csá. El lehet szidni Rio-t, hogy csak QRP, másnak nem kell, de az United-es szurkerben nem lesz semmi ellenérzés vele kapcsolatban, ha feltűnik a csapat háza táján. Ellenben ha ment volna a City-be, Pool-ba égne a net a sok káromkodástól.

    Én a Chelsea ellen nem játszik kitételt most hirtelen nem találom, de elhiszem, ha ketten mondtátok már. Valószínűleg felüleletesen olvastam, de másodjára is csak az van meg hogy “He is a player for Manchester City and he will play every game he needs to play,”

    • Hogy csak arra reagáljak, amire máshol még nem: igen, azért állok kicsitnagyon értetlenül a dolog előtt, mert ha valaki Kék, hát Lampard az, hogy a Chelseanél biztos kap valami jó kis nyugdíjas állást, ha akar, nagykövet vagy kiskövet, edző, vagy ha más nem, hát felvesszük pályacsíkozónak – valószínűleg így is, de a City félév után – pláne ha játszik is, nem csak edz, akkor nem lesz teljesen őszinte a mosoly a hátbaveregetésnél az első újratalálkozáskor.

     • F.B.

      Egyről beszélünk. Lehet úgy is csinálni, mint Ibra. Urgálok csapatról-csapatra 3-4 évente, sz*rok telibe mindent, cserében meg is nyerek mindent, lehetek akárki sz*rok mindenbe bele. Vagy eltöltök 5+ évet egy klubnál, és akkor számíthatok arra, hogy kvázi 40+ felett van egy nyugdíjas fix állásom, akár ifi edző, akár portás, akár játékosfigyelő akármi, de van és a klubnál maradok.

      Cesc szerintem mostmár csak mint vendég teszi be a lábát az Emirates-ba, míg Sagna, ha úgy van tényleg visszajön akár pályacsikozónak is. Van hogy nem magas az IQ, de belül van azért valami elv, ami felülírja a pénzt meg a kupákat lásd PL-t nyertem Gerrard. Értem mind a két oldalt, de mint szurker nem a közgazdász gondolkodás az irányadó ilyen helyzetek megítélésénél, főleg ha a csapat vezére volt az illető.

      • mohacsia

       Lemaradtam valamiről? Tudtommal Sanya is gond nélkül átment a citybe, ilyen alapon Nasri is visszamehetne pályát csíkozni.

       • F.B.

        Sanga 2005 óta volt nálunk, egy rossz szót nem szolt se a fizura, se arra, hogy nem nyertünk valami sok mindent. Nasrit meg remélem nem kell magyaráznom.

        • mohacsia

         Nasrit nyilván viccnek szántam, de ugyanakkor én tényleg nem gondolom, hogy Sagna miután elment a citybe majd visszahívják az Arsenalban eltöltött évei miatt. Pont amiről itt volt szó, hogy nem városi riválishoz, de akkor is riválishoz távozott ráadásul az Adebayor, Toure, Nasri, Clichy sort folytatta. Sagnanak, ha jól tudom, akkor meg akarták hosszabbítani a szerződését, ehelyett választotta pont azt a klubot, aki most már a sokadik játékost szipkázza el az Arsenaltól az elmúlt években.

         Nem egy kategória Nasrival, de a buksisimit indokolatlannak érzem.

         • F.B.

          Wenger nemigen ad 30 felett 2-3 éves szerződést senkinek, ő meg eléggé rossz kondíciókkal kapott volna. Ezért lépett tudtommal. Ade kész vicc, kbre olyan mint Torres, Seva, Kaka egybegyúrva, feleannyi tehetséggel. Klubbot vált, úgy hogy kvázi rá épült minden, aztán nem jön be az élet az új helyen. Szép nyilatkozatokat is tett, a végén egy Spursos landolással tette fel a pontot az i-re. Samir viccnek is rossz kategória, tehetséges, de kurva pénzéhes. Mi meg 2000-es évek végén nem kicsit szívtunk anyagilag. Clichy is pénzért ment el emlékeim szerint. Toure összeveszett Gallassal ha jól rémlik ezután kérte a váltást. 2009-ben a City még a béka segge alól bújt ki kvázi, tényleg nem volt semmi ok a rivalizálásnak ezért mondtam hogy a Viera deal sem olyan, amiért tüzet okádna az ember. Pénzes klub volt, de a ‘világ’ másik felén.
          Azóta változott ahelyzet, de nem volt eddig cicaharc, mert nem voltunk versenyben a bajnokságért, nem is lehetett komolyan venni ezt a dolgot se a mi se az ő részükről, mint ahogy Pool-City rivalizálás sincs (még?). City-Chelsea-M.U. volt az utóbbi években a toppon ott alakult ki valami, mi most kicsit le vagyunk maradva. Reméljük idén valami ebből le lesz dolgozva. A tegnapi meccs után van remény, de a Monaco-City köv két meccs többet fog mutatni arról, hogy hol vagyunk.

          • mohacsia

           Nasrit meg Adet felejtsük el a témával kapcsolatban, mert igazad van, tök más kategória. De mondjuk Clichy sztem kb ugyanaz pepitában, szintén 8 évet húzott le nálatok csak érte fizetett a city 15 gurigát, ezzel szemben Sagna megvárta amíg lejár a szerződése, újat nem írt alá reális összegért és ingyen elment PL riválishoz. Nem azt mondom, hogy most akkor feltétlen utálni kell, mert biztos vannak reális okai, csak a túláradó szeretetet nem értem, amivel ő jófiúnak van beállítva részedről. (Vagy félre értettem vmit, tulajdonképpen ebből a mondatodból szűrtem le ezt: “Cesc szerintem mostmár csak mint vendég teszi be a lábát az Emirates-ba, míg Sagna, ha úgy van tényleg visszajön akár pályacsikozónak is.” Amíg Fabregas még mindig indokoltabban játszik nálunk, mint Sagna a cityben, az egyik nem volt hajlandó új szerződést aláírni, a másiknak meg megmondták, hogy nem tartanak rá igényt.)

          • F.B.

           nem az összeggel volt a gond, hanem az évek számával, ahogy én tudom Sagna esetében. Arsenal-os blogokon egyéves szerződést kapott volna, ahogy olvastam a City meg megkínálta 3 évvel, meg magasabb fizuval. Emellett itt meg azt nyilatkozza, hogy új kivás:

           http://www.theguardian.com/football/2014/jun/26/bacary-sagna-manchester-city-arsenal-france

           Cesc azért más kategória nekünk, mert ikon volt, csk volt. Elvárná az ember, hogy valami csak szorult belé az Arsenal érzésből, de ahogy látjuk nem ez történt. Ne nyilatkozzon olyat, hogy öljetek meg nyugodtan, ha megyek a Chelsea-hez, mint városi riválishoz, mert eléggé leépíti a képet magáról. Tudom a focisáták között nemigen található Nobel-díjas, de nem ártana néha sebességbe tenni az embernek az agyát mielőtt elkezd beszélni. Figo-t sem szeretik a Barcában a váltás miatt, itt is ugyanez van. Riválishoz ne.
           Talán még annyival megspékelve, hogy egy olyan időszakban ment el mikor a játéka, személye úgy kellett a csapatnak, mint egy falat kenyér. Mondja, hogy sorry a Barca hív, anyaegyesület ez, talán még a kupák is bejátszottak. Mit lehet tenni? elengedjük. Ehhez képest nyerni nyert, többet mint velük nyert volna, de nem sokat. Kvázi partvonalon kívülre került, nemigen volt alapember, mert a helyén jobbak játszottak. Majd mikor a szeretett anyaegyesület bemondja, hogy sorry menj Isteni hírével, akkor rájön a cifrafosás hogy kellett-e ez? Mi meg várjunk idők végezetéig, hátha visszajön? Nem, be lett töltve a helye, ráadásul tavaly. Még szép hogy nem kell, még akkor is ha a csapat meghatározó játékosa volt. De az hogy agyilag nem fogja fel, hogy egy olyan csapathoz ne menjen, ami feketelistás a szurkolók szemében a Spurs és az M.U. mellett, az nehezen hihető. A barcás szurkolók sem díjazták volna ha az Espanyolba megy, mi is ilyenek vagyunk.
           Még egy utolsó példa, kicsi az esély, mert Drogbából többet nézek ki agyilag mint a katalánból. Képzeld el, hogy Drogba is úgy szembeköpi a Chelsea-s elveket, hogy hozzánk jön 1-2 évre leveleztni a Galata után, mert hiányzik a fish and chips. Na ha ez az érzés teoretikusan elképzelhető, meg hogy hogyan viszonyulnátok hozzá, akkor kbre ott vagyunk mi Cesc esetében.

    • Chester_B

     “Én nem tudom mi nektek a City-Chelsea, ezt ti döntitek el, én mint külső, úgymond rivális szem mondtam, hogy van az hogy megmozdul az ember gyomra. És nincs bennem semmi öröm, hogy nézd má, a Chelsea a nagy pénzhalmon nem tud egy éves contractot nyújtani egy ikonnak, aki olyan nevelő hatással lenne a kicsikre, mint Drogba és kbre annyit is fog játszani, mert csak melegíteni a padot, az öltözőben viszont a szavának súlya van.”

     Írtad lejjebb, hogy Wenger a 30+ játékosoknak nem kínál hosszú távú szerződést. Ugyan ez igaz a Chelsea-re is 2012 óta. Lampard, Cole és Schwarzer is megkapta az ajánlatát, egy évre, nyilván kevesebb pénzért, de csak az ausztrál fogadta el, a klub meg 34 és 36 éves tartalékoknak nem fog elég szép összegű szerződést ajánlani, akkor sem, ha legendákról van szó. Nem szegény emberekről beszélünk, és nyilván nem ingyen lettek volna itt, klubhűségből simán elfogadhatták volna azt az ajánlatot, nem tették, sajnálatos, de ez van. Terry belement a fizetése csökkentésébe [így is majd’ 90 ezret tesz zsebre], ők is megtehették volna. A gazdag kluboknak is ugyan úgy van FFP, szóval nem b*szhatják el mindenféle dologra a “pénzhalmot”.

     Ezt a véleményt meg a Chelsea fórumra írtam Lampardról:

     “Nem mellesleg sokkal kisebb bűn elmenni 36 évesen a Chelsea-ből FÉL ÉVRE kölcsönbe egy City-hez, mint 23 évesen eligazolni TIZENHÁROM ÉVIG egy West Hamből a Chelsea-be. Wise is volt játékos, sőt, edző is Millwallban és a Leedsnél is edzősködött, mégsem szidják őt kánomban itt a fórumon. Nekem sem jó érzés, de szerintem túlreagáljátok a szidását. Mi az, hogy van akkora tekintélye, hogy eldöntse mit akar? Ilyen esetekben kib*sszák a picsába. A NYFC a City tulajának csapata, vagyis nagyban tőlük függenek. Lampardnak először felajánlották, hogy menjen Melbournbe – ami az “ausztrál City” – de ő oda nem akart menni. Pletykálták még a QPR-t és a West Hamet – ami sokkal inkább rivális mint a City – de ezek színvonala a béka s*gge alatt van Európában. Maradt a City, akiknek vélhetően nem kell átvállalni a fizuját a két klub kapcsolata miatt, más csapat NEM TETT ÉRTE AJÁNLATOT, így nem tudott válogatni a nem PL csapatok közül.

     Alapból ott van elb*szva, hogy nem innen vonult vissza, innentől édes mindegy, hogy hol játszik, úgy is ha már visszavonul, hozzánk fog visszatérni.”

     • F.B.

      az anyját… összeomlott a chrome… :-s este gépelhetem újból… :-S akkor lesz update

   • Hm, én nem, eleve szívesebben láttam volna innentől csak és kizárólag öltönyben, ahogy a Skyon szakértőként beszólogat Carrának 🙂

    A HG játékosok terén meg mi sem állunk ám jól, részben pont azért, mert Lampsot elengedtük 😉

    • Chester_B

     És sem csapkodom a seggem a földhöz, félreértés ne essék. Csak nem látom akkora tragédiának vagy apokalipszisnek, mint mások, főleg, akik emiatt elküldik a picsába Lampardot.

     A HG-t meg megoldják fiatalokból, ez a jó irány, akkor is, ha bármit megadtam volna azért, hogy élőbe lássam egy Chelsea meccsen, Chelsea játékosként Lampardot.

  • Lentebb pont kifejtettem a véleményem logikai és érzelmi oldalát, annyit azért ide tennék, hogy azért mégsem ugyanaz a helyzet, mint nálatok volt az utóbbi mondjuk 8 évben – elvégre Lampard nálunk nyert meg mindent, és most elment levezetni, míg tőletek Flamoneytól Cashig, Fabregasig mindenki azért lépett le, hogy pénzt keressen meg trófeákat nyerjen. Más kérdés persze, hogy a non-high IQ focistáknak ha valaki elmondja, hogy ha egyben marad a keret, akkor ez már jóval korábban bekövetkezik, de hát ez már csak így van, valahol a posztban is írtam, hogy a mai kor vívmánya, hogy mindent azonnal akarunk, és lehetőleg erőfeszítések nélkül…

   Érzelmileg ugyanakkora pofon a riválisnál látni a kedvencedet, és ez ránk, rám is igaz, de más az elv és a gyakorlat. Pofon, de mégsem akkora. Inkább mondom némileg csalódásnak.

 • Viktor Szabados

  Egyelőre az eddigi 6 meccsen nem győztek meg a srácok.

  • mohacsia

   Ha előre azon keseregsz, hogy mit válaszolnak rá, akkor minek írod le?

   • Viktor Szabados

    Ja, bocs. Viszlát!

  • 6 meccsen? 🙂 PRE-SEASON pajti, ráadásul úgy, hogy még eddig csak véletlenül sem játszottak szinte semmit azok, akik a szezonban a kezdő 11-et alkotják majd. Meccsenként nem írtam elemzést, mert nem láttam értelmét, de már készül egy poszt az eddigi lényegi tapasztalatokról. Vannak, és bizony az egyik vaskos megállapítás, hogy az újak eddig rohadtul meggyőzőek.

   3-0 lett a vége, két igencsak véleményes tizenegyessel, ami benne van ilyenkor, hiszen eléggé lejt a pálya haza. Hülyén hangzik, mert nyerni mindig jó, de a pre meccsek lényege nem igazán az, hogy győzünk-e vagy sem. Hanem, hogy élesben gyakoroljuk azt, amit majd látni akarunk, a formába lendülés, és az iram felvételen. Nem véletlen az a sorrend, ahogy a csapatokkal játszunk, és az sem, kikkel.

   Ha focit akarsz látni, akkor ne nézz felkészülési meccseket 😛

  • Chester_B

   A mai meccs katasztrófa volt, de az eddigi meccsek alapján nagyon sok tanulságot lehet felfedezni:

   – Zouma nem is olyan bután játszik mint ahogyan kinézetre tűnik, 19 évesen abszolút korrekt eddig
   – Aké ha így halad, lassan előrébb lesz a balhátvéd rangsorban, mint Luis
   – Előzetesen Costától féltem, és Luist tartottam tuti transzfernek. Jelenleg Costa jobban meggyőzött, és Luis miatt “aggódok”, ha nem javul jelentősen, akkor megmarad a tavalyi védelem
   – Costa baromira beleillik a taktikába, majd amikor nem fiatalok vagy Azpi játszik mögötte szélsőként. Kinézetre azt hittem egy lomha f*sz, de meglepően gyors, jól helyezkedik, és ami a lényeg, hogy rengeteg területet fog nyitni a mögötte játszó hármasnak, ez lehet az igazi kulcs
   – Fabregas szokja még a kék mezt, de biztató, duplaszűrőben és 10-esben is jó hasznát fogjuk venni
   – Jók a fiataljaink, talán ez a legörömtelibb hír, egyáltalán nincsenek megszeppenve, pedig 17-18 éves srácokról beszélünk

   És hogy pár részre is reagáljak a hozzászólásodból, Courtois azért volt unott, mert nem volt dolga jobbára. Volt az a bazi nagy védése Di Santo fejesénél, volt a tizenegyes meg a második gól, nem dolgoztatták meg. A védekezésünkkel a Vitesse ellen sem voltam túlzottan kibékülve, de akkor legalább nyertünk, de most minden összeomlott, addig jó, míg csak a pre seasonban történik, ebből lehet tanulni. Tétmeccsen biztos jobban fognak hajtani, és mindenki elérhető lesz, a Burnley ellen meglepődnék hasonló játékon, mint amit ma lehoztak.

 • Cech01

  Inkább most játszunk rosszabbul, mert még van idő észrevenni és korrigálni a hibákat. A keretünk az utóbbi évek legerősebb állománya és akiket vettünk, javarészt alapembernek érkeztek, még be kell épülniük a csapatba és a rendszerbe.

 • Pingback: Klay Tompson Basketball Jersey()

 • Pingback: Cheap Carolina Panthers Jerseys()

 • Pingback: luottoa()

 • Pingback: steroidi naturali()

 • Pingback: Vanessa Smith()

 • Pingback: java runtime()